Does difference between label and actual potency of factor VIII concentrate affect pharmacokinetic-guided dosing of replacement therapy in haemophilia A?

for the OPTI-CLOT study group and SYMPHONY consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does difference between label and actual potency of factor VIII concentrate affect pharmacokinetic-guided dosing of replacement therapy in haemophilia A?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen