Does modulation of P-glycoprotein have clinical relevance in pediatric acute myeloid leukemia?

Christian Michel Zwaan, Monique L den Boer, Karin M Kazemier, Karel Hählen, Anne H Loonen, Dirk Reinhardt, Ursula Creutzig, Gertjan J L Kaspers, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4975-6; author reply 4976-7
TijdschriftBlood
Volume107
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit