Does SPRED1 contribute to leukemogenesis in juvenile myelomonocytic leukemia (JMML)?

Christiane Batz, Henrik Hasle, Eva Bergsträsser, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Marco Zecca, Charlotte M. Niemeyer, Christian Flotho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2557-2558
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume115
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mrt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit