Dormancy Stems the Tide of Chemotherapy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue of Cancer Cell, Ebinger et al. describe rare, non-cycling blasts in acute lymphoblastic leukemia that combine the phenotypes of dormancy, stemness, and chemo-resistance. This novel in vivo model for dormant blasts will facilitate the dissection of the niche and the development of therapies targeting the leukemic microenvironment.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)825-826
Aantal pagina's2
TijdschriftCancer Cell
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 dec. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dormancy Stems the Tide of Chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit