Dosisaanpassing anti-schimmelmiddel noodzakelljk bij obese patlënten

Roeland Wasmann, Catherijne Knibbe, Roger Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageRadboudumc and St. Antonius Hospital are investigating dosages in obesity: Antifungal agent dose adjustment is necessary in obese patients
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume156
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 22 jan. 2021

Citeer dit