Dot1 binding induces chromatin rearrangements by histone methylation-dependent and -independent mechanisms

Iris J.E. Stulemeijer, Brietta L. Pike, Alex W. Faber, Kitty F. Verzijlbergen, Tibor Van Welsem, Floor Frederiks, Tineke L. Lenstra, Frank C.P. Holstege, Susan M. Gasser, Fred Van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dot1 binding induces chromatin rearrangements by histone methylation-dependent and -independent mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen