Double-blind comparison of 5-aminosalicylic acid and acetyl-5-aminosalicylic acid suppositories in patients with idiopathic proctitis.

R. A. van Hogezand, P. A. van Hees, J. P. van Gorp, H. J. van Lier, J. H. Bakker, P. Wesseling, U. J. van Haelst, J. H. van Tongeren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Double-blind comparison of 5-aminosalicylic acid and acetyl-5-aminosalicylic acid suppositories in patients with idiopathic proctitis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen