Doubling the blockade for melanoma immunotherapy

Lorenzo Galluzzi, Alexander Eggermont, Guido Kroemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere1106127
TijdschriftOncoImmunology
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit