Dramatic response to radiotherapy combined with vemurafenib. Is vemurafenib a radiosensitizer?

Barouyr Baroudjian, Lise Boussemart, Emilie Routier, Brigitte Dréno, Yungan Tao, Eric Deutsch, Pierre Blanchard, Frédéric Dhermain, Laurence Vilcot, Stephan Vagner, Alexander Eggermont, Christine Mateus, Caroline Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-267
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Dermatology
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit