Drawings of very preterm-born children at 5 years of age: A first impression of cognitive and motor development?

Sasja Schepers, Maja Deković, Max Feltzer, Martin De Kleine, Anneloes Van Baar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drawings of very preterm-born children at 5 years of age: A first impression of cognitive and motor development?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen