Draxin regulates interhemispheric fissure remodelling to influence the extent of corpus callosum formation

Laura Morcom, Timothy J. Edwards, Eric Rider, Dorothy Jones-Davis, Jonathan W.C. Lim, Kok Siong Chen, Ryan J. Dean, Jens Bunt, Yunan Ye, Ilan Gobius, Rodrigo Suárez, Simone Mandelstam, Elliott H. Sherr, Linda J. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Draxin regulates interhemispheric fissure remodelling to influence the extent of corpus callosum formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen