Dried Blood Spot sampling in psychiatry: Perspectives for improving therapeutic drug monitoring

Lisa C. Martial, Rob E. Aarnoutse, Martina Mulder, Arnt Schellekens, Roger J.M. Brüggemann, David M. Burger, Aart H. Schene, Albert Batalla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dried Blood Spot sampling in psychiatry: Perspectives for improving therapeutic drug monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen