Drosophila RpS3a, a novel Minute gene situated between the segment polarity genes cubitus interruptus and dTCF

Moniek Van Beest, Mark Mortin, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drosophila RpS3a, a novel Minute gene situated between the segment polarity genes cubitus interruptus and dTCF'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen