Drug-drug interactions in treatment using azole antifungal agents

Michiel F. Schreuder, Nicole C.A.J. Van De Kar, Roger J.M. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2622
Aantal pagina's1
TijdschriftJAMA
Volume315
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit