Drug resistance culture assays in childhood leukemia. A review of the results and applications

R. Pieters, G. J.L. Kaspers, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)531-541
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit