DRUG SENSITIVITY ASSAYS IN LEUKAEMIA AND LYMPHOMA

A. J.P. Veerman, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

87 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-384
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit