Dual-energy x-ray absorptiometry in children: Technique and pitfalls

R. R. Van Rijn, C. Van Kuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-7
Aantal pagina's3
TijdschriftRadiology Now
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit