Dual outcome of treatment of colon cancer in rats with ABPP: inhibition versus enhancement; importance of tumor load and tumor site.

A. M. Eggermont, R. L. Marquet, R. W. De Bruin, J. Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-56
Aantal pagina's4
TijdschriftCurrent Surgery
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 1987

Citeer dit