Dual Targeting of CDK4/6 and BCL2 Pathways Augments Tumor Response in Estrogen Receptor–Positive Breast Cancer

James R. Whittle, François Vaillant, Elliot Surgenor, Antonia N. Policheni, Goknur Giner, Bianca D. Capaldo, Huei Rong Chen, He K. Liu, Johanna F. Dekkers, Norman Sachs, Hans Clevers, Andrew Fellowes, Thomas Green, Huiling Xu, Stephen B. Fox, Marco J. Herold, Gordon K. Smyth, Daniel H.D. Gray, Jane E. Visvader, Geoffrey J. Lindeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual Targeting of CDK4/6 and BCL2 Pathways Augments Tumor Response in Estrogen Receptor–Positive Breast Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen