Duplication of the MYB oncogene in T cell acute lymphoblastic leukemia

Idoya Lahortiga, Kim De Keersmaecker, Pieter Van Vlierberghe, Carlos Graux, Barbara Cauwelier, Frederic Lambert, Nicole Mentens, H. Berna Beverloo, Rob Pieters, Frank Speleman, Maria D. Odero, Marijke Bauters, Guy Froyen, Peter Marynen, Peter Vandenberghe, Iwona Wlodarska, Jules P.P. Meijerink, Jan Cools

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

217 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We identified a duplication of the MYB oncogene in 8.4% of individuals with T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) and in five T-ALL cell lines. The duplication is associated with a threefold increase in MYB expression, and knockdown of MYB expression initiates T cell differentiation. Our results identify duplication of MYB as an oncogenic event and suggest that MYB could be a therapeutic target in human T-ALL.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)593-595
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Genetics
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2007
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Duplication of the MYB oncogene in T cell acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit