Durable clearance of hepatitis B virus after allogeneic blood stem cell transplantation by adoptive immunity transfer and antiviral chemotherapy

Andreas H. Groll, Margit Baumann-Köhler, Beate Storkebaum, Joachim Kühn, Heribert Jürgens, Josef Vormoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Durable clearance of hepatitis B virus after allogeneic blood stem cell transplantation by adoptive immunity transfer and antiviral chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen