Dynamic prediction of overall survival: a retrospective analysis on 979 patients with Ewing sarcoma from the German registry

Chuchu Liu, Anja J. Rueten-Budde, Andreas Ranft, Uta Dirksen, Hans Gelderblom, Marta Fiocco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic prediction of overall survival: a retrospective analysis on 979 patients with Ewing sarcoma from the German registry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen