Dysfunctional AMPK activity, signalling through mTOR and survival in response to energetic stress in LKB1-deficient lung cancer

J. Carretero, P. P. Medina, R. Blanco, L. Smit, M. Tang, G. Roncador, L. Maestre, E. Conde, F. Lopez-Rios, H. C. Clevers, M. Sanchez-Cespedes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dysfunctional AMPK activity, signalling through mTOR and survival in response to energetic stress in LKB1-deficient lung cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen