EANO–ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with brain metastasis from solid tumours

EANO Executive Board and ESMO Guidelines Committee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

231 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1332-1347
Aantal pagina's16
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume32
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2021

Citeer dit