Early and precursor lesions in endocrine pathology: Innocent lambs or wolves in sheep's clothing?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)277-278
Aantal pagina's2
TijdschriftPathobiology
Volume74
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit