Early migration of tibial components is associated with late revision

Bart G. Pijls, Edward R. Valstar, Klaas Auke Nouta, Josepha W.M. Plevier, Marta Fiocco, Saskia Middeldorp, Rob G.H.H. Nelissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

129 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early migration of tibial components is associated with late revision'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen