Early prediction of post-molar gestational trophoblastic neoplasia and resistance to methotrexate, based on a single serum human chorionic gonadotropin measurement

Yvonne M. Hoeijmakers, Yalck K. Eysbouts, Leon F.A.G. Massuger, Rana Dandis, Joanna Inthout, N. E. van Trommel, Petronella B. Ottevanger, Chris M.G. Thomas, Fred C.G.J. Sweep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early prediction of post-molar gestational trophoblastic neoplasia and resistance to methotrexate, based on a single serum human chorionic gonadotropin measurement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen