EASI p-EASI: Utilizing a combination of serum biomarkers offers an objective measurement tool for disease severity in atopic dermatitis patients

Judith L. Thijs, Renée Fiechter, Catharina A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, Edward F. Knol, Barbara Giovannone, Marjolein S. de Bruin-Weller, Dirk Jan Hijnen, Judith L. Thijs, Julia Drylewicz, Renée Fiechter, Stefan Nierkens, Dirk Jan Hijnen, Ian Strickland, Matthew A. Sleeman, Athula Herath, Richard D. May, Stefan Nierkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1703-1705
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume140
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit