EBV-Related Hodgkin Lymphoma in an ICF2 Patient: Is EBV Susceptibility a Hallmark of This ICF Subtype?

Francesco Licciardi, Marlinde van den Boogaard, Marta Delle Piane, Pier Angelo Tovo, Davide Montin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)234-236
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Immunology
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 apr. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit