Editorial: Educational symposium on long-term results of large prospective clinical trials for childhood acute lymphoblastic leukemia (1985-2000)

M. Schrappe, J. Nachman, S. Hunger, K. Schmiegelow, V. Conter, G. Masera, R. Pieters, C. H. Pui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-254
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit