Een asymmetrische snel progressieve tonsillaire tumor bij een kind van zes jaar

F. L.J. Cals, J. Goumans, C. M. Zwaan, J. A. Borgstein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Burkitt lymphoma is a poorly differentiated, rare and aggressive type of a non-hodgkin lymphoma. In this article we describe a 6-year-old girl, who was seen in Sophia Children's Hospital of the Erasmus Medical Center with a rapidly progressive inspiratory stridor and obstructed airway due to a right sided asymmetric tonsillar tumor. Bone marrow biopsy confirmed the diagnosis of Burkitt lymphoma and she was started on chemotherapy. The tumor size decreased markedly within several days, so that surgical intervention for a safe airway could be avoided.

Vertaalde titel van de bijdrageA rapidly progressive asymmetric tonsillar tumor in a 6-year-old child
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)139-143
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Keel- Neus- Oorheelkunde
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - jul. 2010
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Asymmetric tonsil
  • Burkitt lymphoma
  • Chemotherapy
  • Child

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een asymmetrische snel progressieve tonsillaire tumor bij een kind van zes jaar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit