Effect and interaction of 7-hydroxy methotrexate and methotrexate in AML and ALL patients samples: Measured by the thymidylate synthase inhibition assay

R. M. Lingg, M. G. Rots, C. H. Van Zantwijk, G. Hempel, G. J.L. Kaspers, J. Boos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)382-384
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics
Volume40
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit