Effect of α-amanitin and actinomycin D on RNA synthesis in the protoplasts of Aspergillus nidulans

H. G. Stunnenberg, W. J. Van den Broek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-207
Aantal pagina's11
TijdschriftMicrobios
Volume35
Nummer van het tijdschrift141-142
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit