Effect of bevacizumab added preoperatively to oxaliplatin on liver injury and complications after resection of colorectal liver metastases

Anne E.M. Van Der Pool, Hendrick A. Marsman, Joanne Verheij, Fibo J. Ten Kate, Alexander M.M. Eggermont, Jan N.M. Ijzermans, Cornelis Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of bevacizumab added preoperatively to oxaliplatin on liver injury and complications after resection of colorectal liver metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science