Effect of N‐acetylcysteïne on photofrin‐induced skin photosensitivity in patients

Paul Baas, Inge van Mansom, Harm van Tinteren, Fiona A. Stewart, Nico van Zandwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of N‐acetylcysteïne on photofrin‐induced skin photosensitivity in patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science