Effect of radiation on Ewing tumour subpopulations characterized on a single-cell level: Intracellular cytokine, immunophenotypic, DNA and apoptotic profile

S. Könemann, T. Bölling, A. Schuck, J. Malath, A. Kolkmeyer, K. Horn, D. Riesenbeck, S. Hesselmann, R. Diallo, J. Vormoor, N. A. Willich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of radiation on Ewing tumour subpopulations characterized on a single-cell level: Intracellular cytokine, immunophenotypic, DNA and apoptotic profile'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen