Effect of the histone deacetylase inhibitor depsipeptide on B-cell differentiation in both TEL-AML1-positive and negative childhood acute lymphoblastic leukemia

Wendy A G Stams, Monique L den Boer, H Berna Beverloo, Karin M Kazemier, Elisabeth R van Wering, Gritta E Janka-Schaub, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The fusion protein TEL-AML1 in t(12;21)+ acute lymphoblastic leukemia (ALL) recruits co-repressors and histone deacetylases (HDAC), which transrepress AML1 target genes. Normal bone marrow cells were more resistant to HDAC inhibitor FK228 induced cell killing than were cells from ALL patients with or without t(12;21). FK228 induced differentiation in ALL, irrespective of the presence of t(12;21).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1697-9
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume90
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - dec. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the histone deacetylase inhibitor depsipeptide on B-cell differentiation in both TEL-AML1-positive and negative childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit