Effective Drug Delivery in Diffuse Intrinsic Pontine Glioma: A Theoretical Model to Identify Potential Candidates: A theoretical model to identify potential candidates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effective Drug Delivery in Diffuse Intrinsic Pontine Glioma: A Theoretical Model to Identify Potential Candidates: A theoretical model to identify potential candidates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen