Effector cell competition for interleukin-2 - A fundamental control mechanism of immunologic and immunotherapeutic phenomena

P. H. Sugarbaker, A. M.M. Eggermont, R. Ottow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-51
Aantal pagina's14
TijdschriftCancer Bulletin
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit