Effects of cannabinoid receptor type 2 in respiratory syncytial virus infection in human subjects and mice

Alireza Tahamtan, Yazdan Samieipoor, Fatemeh Sadat Nayeri, Ali Akbar Rahbarimanesh, Anahita Izadi, Ali Rashidi-Nezhad, Masoumeh Tavakoli-Yaraki, Mohammad Farahmand, Louis Bont, Fazel Shokri, Talat Mokhatri-Azad, Vahid Salimi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of cannabinoid receptor type 2 in respiratory syncytial virus infection in human subjects and mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie