Effects of CIS‐platinum on embryonal carcinoma cell lines in vitro

J. W. Oosterhuis, P. W. Andrews, B. B. Knowles, I. Damjanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of CIS‐platinum on embryonal carcinoma cell lines in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen