Effects of compound heterozygosity at the Xpd locus on cancer and ageing in mouse models

Marieke van de Ven, Jaan Olle Andressoo, Gijsbertus T.J. van der Horst, Jan H.J. Hoeijmakers, James R. Mitchell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of compound heterozygosity at the Xpd locus on cancer and ageing in mouse models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen