Effects of copy number variations on brain structure and risk for psychiatric illness: Large-scale studies from the ENIGMA working groups on CNVs

for the ENIGMA-CNV Working Group, for the ENIGMA 22q11.2 Deletion Syndrome Working Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of copy number variations on brain structure and risk for psychiatric illness: Large-scale studies from the ENIGMA working groups on CNVs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen