Effects of cytochrome P450 3A (CYP3A) and the drug transporters P-glycoprotein (MDR1/ABCB1) and MRP2 (ABCC2) on the pharmacokinetics of lopinavir

R. A.B. Van Waterschoot, R. Ter Heine, E. Wagenaar, C. M.M. Van Der Kruijssen, R. W. Rooswinkel, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen, A. H. Schinkel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of cytochrome P450 3A (CYP3A) and the drug transporters P-glycoprotein (MDR1/ABCB1) and MRP2 (ABCC2) on the pharmacokinetics of lopinavir'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience