Effects of dalteparin on anti-Xa activities cannot be predicted in critically ill COVID-19 patients

Charlotte D.C.C. van der Heijden, Rob ter Heine, Emma J. Kooistra, Roger J. Brüggemann, Jesper W.J. Walburgh Schmidt, Elke P.L.M. de Grouw, Tim Frenzel, Peter Pickkers, Jenneke Leentjens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of dalteparin on anti-Xa activities cannot be predicted in critically ill COVID-19 patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen