Efficacy of MSC for steroid-refractory acute GVHD associates with MSC donor age and a defined molecular profile

Lotte E. van der Wagen, Alberto Miranda-Bedate, Anke Janssen, Febilla Fernando, Nagesha Appukudige, Sanne van Dooremalen, Kasper Westinga, Rick Admiraal, Magdalena J. Lorenowicz, Gerwin Huls, Jeroen J.W.M. Janssen, Annoek E.C. Broers, Walter J.F.M. van der Velden, Rien van Marwijk Kooy, Mette D. Hazenberg, Colin de Haar, Caroline Lindemans, Jaap Jan Boelens, Jürgen Kuball

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2188-2192
Aantal pagina's5
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2020

Citeer dit