Efficacy of treatment with ABPP and recombinant γ-interferon on colon cancer in rats depends on tumor site, tumor load, and treatment schedule

A. M.M. Eggermont, R. L. Marquet, R. W.F. De Bruin, J. Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)342-344
Aantal pagina's3
TijdschriftSurgical Forum
Volume37
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit