Eight plus years survival after diagnosis of multiple brain metastases from follicular thyroid carcinoma

Hugo Eikmans, Eelco W Hoving, Linda C Meiners, Anouk van der Horstschrivers, Henk P Bijl, Thera P Links

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)663-4
Aantal pagina's2
TijdschriftThyroid : official journal of the American Thyroid Association
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit