Einfrieren von Nabelschnurblut

F. Berthold, M. Führer, M. Bender-Götze, M. Grotzer, G. Henze, T. Kühne, D. Niethammer, C. Peters, C. Urban, J. Vormoor, H. Jürgens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageFreezing of umbilical cord blood
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)575-588
Aantal pagina's14
TijdschriftPadiatrische Praxis
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - mrt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit