Electron microscopic observations on the accumulation of large granular lymphocytes (pit cells) and kupffer cells in the liver of rats treated with continuous infusion of interleukin‐2

Luc Bouwens, Andreas Marinelli, Peter J.K. Kuppen, Alex M.M. Eggermont, Cornelis J.H. van de Velde, Eddie Wisse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron microscopic observations on the accumulation of large granular lymphocytes (pit cells) and kupffer cells in the liver of rats treated with continuous infusion of interleukin‐2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen